Köpevillkor

Köpevillkor

Villkor för att handla på annonsnytt.com:

Vid köp av annonser via internet gäller distanslagen. Observera att ångerrätt inte gäller då varan på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas. Reklamskatt ingår i priset.
Om något fel skulle uppstå, till exempel om annonsen i tidningen inte har tillräckligt god teknisk kvalitet kontakta:

support@annonsnytt.com

Tidningens ansvar är begränsat till högst annonskostnaden. För skada på grund av uteblivet eller felaktigt införande eller fördröjda annonssvar ansvaras inte. Tjänstens egenskaper, pris, betalningssätt samt övriga villkor framgår tydligt när du bokar.
• Till webbannons och i tidningsannons ska det vara en klar avsändare i form av telefonnummer eller e-postadress.
• Annonsnytt förbehåller sig rätten att radera/stoppa annonser som innehåller olagligheter, verkar stötande eller anses oseriösa.
• Om din annons inte blir godkänd och därmed inte publicerad blir du informerad via mejl om vad som gäller för eventuell ombokning eller återbetalning.


Personuppgifter
När du lägger in en annons via Annonsnytt samtycker du till att tidningen och Annonsnytt sparar ett fåtal uppgifter digitalt för att kunna upprätthålla en säker och trygg köp- och säljrelation med tillhörande tjänster. Annonsnytt har rätt att ändra i dessa köpevillkor utan att i förväg få ditt godkännande. Genom att fortsätta nyttja annonsnytt.coms annonstjänster efter att ändringen trätt i kraft godkänner du ändringen. Det är därför viktigt att du också regelbundet kontrollerar eventuella ändringar.

Läs mer i vår Intigritetsopolicy

Avregistrering
Om du inte vill ha kvar dina uppgifter i vår databas samt inte få erbjudanden, information eller reklam från tidningen:

Läs mer i vår Intigritetsopolicy

Ansvar för annonsen:
Annonsören är alltid personligen ansvarig för vad som står i annonsen den bokat.

Betalsätt:
Betalning kan ske enligt faktura eller med betal-/Kreditkort. Vid fakturabetalning sänds denna till Kunds folkbokföringsadress eller via mejl (fysisk person) alternativt registrerad postadress (företag eller organisation). Betalningsvillkor är trettio (30) dagar eller enligt avtal vid fakturaköp. Vid försenad eller utebliven fakturabetalning tillkommer dröjsmålsränta på 2% per månad samt ersättning för skriftlig betalningspåminnelse med det belopp som anges i lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader mm, eller lag som ersätter denna. Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Tas en kreditupplysning kommer en kopia att skickas till Kund. Betalning med kort hanteras av Payex.

Användarvillkor för PayEx Faktura (SE)
Information om personuppgifter och kreditprövning
Insamling av personuppgifter och kreditprövning är en förutsättning för vi ska kunna behandla önskemål om betalning på kredit. Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Tas en kreditupplysning kommer en kopia att skickas till dig per post. Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Vi kommer att lämna de personuppgifter som inhämtas i samband med köp till PayEx, 621 88 Visby, som behandlar personuppgifter i syfte att utföra identifikation och kreditkontroll, för fakturering och annan hantering som är knuten till fordran, samt för statistik- och analysändamål exempelvis för att undvika bedrägerier, för att utveckla nya produkter och för beslutsstöd vid inkasso. Uppgifterna kan lämnas ut till underleverantörer och till myndigheter och annan som har rätt till uppgifterna enligt lag. Uppgifterna kan också användas för marknadsföring av PayEx produkter, via brev, e-post eller på annat sätt, om du inte skriftligen anmäler till PayEx att du inte samtycker till detta på den adress som PayEx anvisar.

Information om överlåtelse
”Fordran kommer att överlåtas till PayEx Sverige AB, 556735- 5671, S:t Hansplan 1, 621 88 Visby. Betalning med befriande verkan kan därför bara ske till PayEx på det konto som PayEx anvisar”.

Leveransvillkor
Leverans sker till din folkbokföringsadress.

Betalningsvillkor
Faktura ska betalas så att den är mottagaren till handa senast 14 dagar efter fakturadatum. Vid försenad eller utebliven betalning tillkommer dröjsmålsränta med gällande reporänta + 19,00%, dock lägst 20 % samt ersättning för skriftlig betalningspåminnelse med det belopp som anges i lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader mm eller motsvarande lag som ersätter denna”.

Användarvillkor för PayEx Credit Account (Konto) (SE)
Information om personuppgifter och kreditprövning
Insamling av personuppgifter och kreditprövning är en förutsättning för vi ska kunna behandla önskemål om betalning på kredit. Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Tas en kreditupplysning kommer en kopia att skickas till dig per post. Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Vi kommer att lämna de personuppgifter som inhämtas i samband med köp till PayEx, 621 88 Visby, som behandlar personuppgifter i syfte att utföra identifikation och kreditkontroll, för fakturering och annan hantering som är knuten till fordran, samt för statistik- och analysändamål exempelvis för att undvika bedrägerier, för att utveckla nya produkter och för beslutsstöd vid inkasso. Uppgifterna kan lämnas ut till underleverantörer och till myndigheter och annan som har rätt till uppgifterna enligt lag. Uppgifterna kan också användas för marknadsföring av PayEx produkter, via brev, e-post eller på annat sätt, om du inte skriftligen anmäler till PayEx att du inte samtycker till detta på den adress som PayEx anvisar.

Information om överlåtelse
”Fordran kommer att överlåtas till PayEx Sverige AB, 556735- 5671, S:t Hansplan 1, 621 88 Visby. Betalning med befriande verkan kan därför bara ske till PayEx på det konto som PayEx anvisar”.

Vill du samla dina inköp och bli godkänd vid kreditprövning får du ett avtal om kontokredit med PayEx Sverige AB, 556735-5671, S:t Hansplan 1, 621 88 Visby. När du öppnar kontokrediten fastställs en övre kreditgräns som motsvarar ditt första inköp. Efter hand som du betalar din tidigare skuld kan du lägga till nya inköp upp till den övre kreditgränsen. Kreditgränsen kan höjas efter särskild överenskommelse och ny kreditprövning.

Leveransvillkor
Leverans sker till din folkbokföringsadress.

Betalningsvillkor
Alla dina inköp med credit account samlas på ett konto som aviseras månadsvis. Lägsta belopp att betala per månad är för närvarande 1/20 av utnyttjad kredit, dock lägst 100 kronor. Du ska också betala ränta på obetald kredit med gällande reporänta + 17,00% per år, dock lägst 18,00 % per år och aviavgift med för närvarande 29 kronor per avi. Exempel effektiv ränta: Om ett kreditbelopp på 10 000 kronor avbetalas på 12 månader, där räntan är 18,00% per år på utestående kreditbelopp och aviavgiften 29 kronor per avi, blir den effektiva räntan 26,88 %.”

Du hittar allmänna villkor för PayEx Credit Account (Konto) på PayEx hemsida payex.se/avtal